Orkiestra Górnicza Orkiestra Górnicza Orkiestra Górnicza opp 1%

Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera

logo


Witamy na oficjalnej stronie
Stowarzyszenia Górniczego "Sutoris"
im. Antoniego Langera
w Bochni.


Stowarzyszenie Górnicze


Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” im. Antoniego Langera
powstało w Bochni w 2003 r. – z inicjatywy Wiesława Kłuś w celu kultywowania muzyki górniczej (Orkiestra Górnicza), tradycji górnictwa solnego oraz kształtowania lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców Bochni.
Niesienie pomocy zespołom i organizacjom pragnącym utrwalić tradycje
górnictwa solnego, to jedno z głównych zadań Stowarzyszenia, dlatego od samego początku opiekuje się ono bocheńską orkiestrą, a także współpracuje z wieloma podmiotami
w celu propagowania górniczego folkloru.
Efektem tych działań był zakup 3 nowych instrumentów dla orkiestry, a także
przygotowanie i prezentacja w roku 2004 elementów rytuału przyjęcia do Stanu
Górniczego tzw. skoku przez skórę.
Stowarzyszenie było także inicjatorem projektu „Sól łączy – muzyka w Solnym Grodzie”,
który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Spraw Zagranicznych w ramach
obchodów Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
Celem tego przedsięwzięcia była promocja polskiej muzyki i polskich tradycji górnictwa
solnego w Bad Salzdetfurth – partnerskim mieście Bochni – w dniach
od 28 kwietnia do 1 maja 2006 r., gdzie zorganizowano:
- koncert górniczej orkiestry dętej, połączony z happeningiem (skok przez
skórę oraz pokaz rzeźbienia w soli),
- odczyt o Antonim Langerze założycielu orkiestry górniczej autorstwa Jana Flaszy,
- mini-warsztaty muzyczne z orkiestrą dętą z Bad Salzdetfurth
oraz wspólny koncert obu zespołów.


Podmiot nr: 0000183056STOWARZYSZENIE GÓRNICZE "SUTORIS" IM. ANTONIEGO LANGERA

REGON: 852731110Nazwisko
Imię
Funkcja
Sitko Jakub PREZES
Tynka Konrad WICEPREZES
Mróz Stanisław CZŁONEK ZARZĄDU
Zięba Krzysztof CZŁONEK ZARZĄDU
Piekarz Karol CZŁONEK ZARZĄDU
Sposób reprezentacji: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I
DOKUMNENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I
OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH
STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY
DWÓCH OSÓB: PREZESA I JEDNEGO Z
POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DLA
WAZNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY
JEST PODPIS PREZESA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: TAK
Data przyznania statusu OPP: 2007-12-19
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2003-12-11
Poczta: BOCHNIA
Kod pocztowy: 32-700
Nr domu: 15
Ulica: CAMPI
Miejscowość: BOCHNIA
Gmina: BOCHNIA
Powiat: BOCHEŃSKI
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ32-700 Bochnia, ul. Campi 15, tel. 0-14 6152400
konto: KBS O/Bochnia, nr 34859100070080001140000001
NIP 868-177-41-31, Regon 852731110

Copyright 2018 Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera